Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Zgodovina gradu

Najstarejši izpričan zapis o gradu, čeprav z dvomom, je zapis, ki je nastal v Öttingu na Nemškem. 29. septembra 895 je nemški kralj Arnulf podpisal listino, s katero je svojemu fevdniku Valtunu podaril v popolno last vrsto posesti, ki jih je le-ta do takrat imel v fevdu. Med podarjeno posestjo so tudi tri kraljevske kmetije v Brestanici Richenburch in »neka druga posest onstran Save na Krškem« (Gurcheuelt – Krško oziroma Krško polje).

Drugič se imeni Richenburg in  Gurkeulede pojavita leta 1154 v listini, ki je nedvomno originalna, lepo ohranjena in shranjena v Deželnem arhivu v Gradcu (Avstrija).

V začetku 10. stoletja je bila utrdba v boju z Madžari porušena. V letih od 1131 do 1147 je grad na novo zgradil salzburški nadškof Konrad. Danes je lepo viden najstarejši romanski del s stolpom in bivalnim delom, kjer se je ohranila mogočna in lepo urejena romanska gradnja, še posebej pa je dragocena v prvem nadstropju stolpa delno ohranjena v originalu, delno pa rekonstruirana romanska kapela. V času gotike in salzburških ministerialov rodbine Rajhenburških so ob romanskem stolpu postavili novo – gotsko kapelo, ki odraža novo družbeno stanje. Številni pogumni Rajhenburški so zaznamovali več kot štiri obsavska stoletja, s smrtjo zadnjega leta 1570 pa je rod izumrl, njihove posesti, med njimi tudi grad nad Savo, pa so prehajale v različne roke.

Od leta 1570 do 1579 so bili lastniki gradu Welzerji, med letoma 1579 in 1591 baron Volkart Egg, že pred letom 1600 pa Gall pl. Gallenstein. Prav v času njegovega lastništva do leta 1639 naj bi prizidali notranje hodnike in gradu dali večino današnje podobe.

60 let, med letoma 1639 in 1696 sta kot lastnika omenjena Veit Jakob pl. Moscon in Leopold pl. Curti. Naslednji dve stoletji je lastništvo prehajalo med različnimi lastniki in lastnicami: od 1896 do 1721 je bil lastnik Hanibal Heister, od 1721 do1802 grofje Attemsi, ki so grad prodali Alojzu Mandelsteinu. Že leta 1820 ga je prodal grofici Petazzi, ta pa leta 1855 Sidoniji Brzowski, ki ga je imela v lasti le dve leti, ko ga je leta 1857 prodala Eberhartu Waldburgu. Ta je leta 1875 grad prodal baronu Christianu Esebecku, leta 1881 pa grad ponovno dobi ambiciozne lastnike – menihe trapiste.

Aprila 1941 so Nemci trapiste pregnali in v gradu uredili preselitveno taborišče za izganjanje Slovencev, od koder je  na pot izgnanstva v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo šlo okrog 45.000 Slovencev.
Dve leti po končani vojni je bil grad nacionaliziran,  v njem pa je Uprava za notranje zadeve uredila zapore, ki so bili na gradu do junija 1966.

Leta 1966 je SO Krško pooblastila Turistično društvo Brestanica, da upravlja z gradom, dve leti kasneje je bila odprta stalna razstava Slovenski izgnanci.  Leta 1981 je bila postavljena razstava Politični zaporniki in interniranci, muzej pa poimenovan v Muzej političnih zapornikov, internirancev in izgnancev Brestanica. Leta 1993 je bila odprta razstava Trapisti v Rajhenburgu, leta 1995 pa Brestanica skozi čas. Muzejski del je upravljal Muzej novejše zgodovine Slovenije, enota Brestanica. Kot so se postopno oblikovale muzejske zbirke  so se prenavljali tudi posamezni deli gradu, ob raziskavah, ki so potekale s prenovami  pa se je  razkrival stavbni razvoj grajske arhitekture in njegove izjemne spomeniške vrednote.

Leta 1999 je bil grad razglašen za spomenik državnega pomena, po končanem denacionalizacijskem postopku pa je leta 2004 njegova lastnica postala Občina Krško, ki je že leta 2005 pričela z zahtevnim projektom celostne prenove gradu Rajhenburg zavedajoč se pomena gradu in njegove revitalizacijie.

Grad Rajhenburg je spomenik državnega pomena, pravkar končana celovita prenova pa je z odkritji predvsem najzgodnejših romanskih in gotskih delov gradnje njegov pomen oziroma mesto v razvoju arhitekture in družbe na Slovenskem še okrepila.

Kontaktirajte nas

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
info@gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV SI30027110

Več podatkov »