Brestaniške miniature, odprtje občasne razstave

torek, 13. 12. 2016, 13.00

 

BRESTANIŠKE MINIATURE

 Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem

Rajhenburg, Brežice

 

torek, 13. december 2015, ob 13. uri, Grad Rajhenburg

 

Znamenitega posavskega in rajhenburškega fotografa bo predstavila avtorica razstave,

kustosinja Posavskega muzeja Brežice, dr. Ivanka Počkar.

Razstavo bo odprla podžupanja Občine Krško, gospa Ana Nuša Somrak.

 

Vljudno vabljeni.

 

Razstava je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Krško, enota Grad Rajhenburg in Posavskega muzeja Brežice.

 

Foto: 

Fotograf Bavec pred ateljejejm v Rajhenburgu (Brestanici), leta 1932. Drugi in tretja z leve sta Vinko Bavec in žena Marija. Hrani: Andreja Tomec, Stari trg pri Ložu.