velika dvorana gradu Rajhenburg

vstop prost 

Irena Romih v veliko dvorano gradu Rajhenburg umešča serijo del, nastalih v obdobju zadnjih treh let z mislijo na rajhenburško razstavišče. Umetnico poznamo po delih, slikanih v enkavstiki in jajčni temperi ter po tradicionalni tehniki freske, ki jo je skupaj z njenim fizičnim nosilcem - kamnom, razvila v samostojen, prenosljiv objekt. S ciklom Vaje iz optimizma se ponovno vrača k jajčni temperi na lesu in igri z negativnim prostorom. Izhodišče za ustvarjalni proces so bili posamezni arhitekturni členi galerijskega prostora. Ti na steni, namenjeni slikam, delujejo moteče, zato si jih je umetnica podredila tako, da preko ponovitve sodelujejo pri postavitvi. 

V Ljubljani živeča slikarka je leta 1990 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL pri prof. Emeriku Bernardu. Po diplomi je nekaj let delovala kot oblikovalka v tovarni stekla Rogaška, leta 1994 pa vpisala podiplomski študij pod mentorstvom prof. Metke Krašovec.

Irena Romih, Vaje iz optimizma, 2022, foto Tomaž Grdin.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)