Pedagoški programi

Z izobraževalnimi programi želimo vzbuditi dodatno zanimanje za kulturno dediščino gradu Rajhenburg, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Oblikovani programi se vsebinsko navezujejo na učne načrte posameznih predmetov (zgodovina, geografija, slovenski jezik, umetnostna vzgoja, …) in izbirnih vsebin (etnologija …), z obiskom muzeja pa učenci na sproščen način pridobivajo nova znanja o kulturni dediščini in nadgrajujejo že osvojena. Programi so prilagojeni tako predšolskim kot tudi osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. Vsebine lahko prilagodimo tudi vašim željam.

 

Cena delavnic je od 1,50 EUR - 3,00 EUR/učenca in poleg pedagoškega dela vključuje tudi material za izvedbo delavnice.

Za izvedbo pedagoških delavnic se je potrebno predhodno najaviti:

t: 07 620 42 16

e: zinka.junkar@gradrajhenburg.si

m: 051 475 675 

e: helena.rozman@mestnimuzejkrsko.si 

Naše programe  si lahko ogledate tudi na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije v katalogu Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah

http://www.pedagoskiprogrami.si/

Prijazno vabljeni!

Vodenje po gradu Rajhenburg

Obiskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, z vodičem se sprehodijo po celotnem gradu in se seznanijo z zgodbami iz preteklih stoletij. Ogled razstav o trapistih, izgnancih, grajskem pohištvu, Brestanici, prenovi…

V/3+, OŠ, SŠ.  Vstopnina: 2,50 EUR/osebo. Trajanje po dogovoru.

Slovenski izgnanci 1941-1945

Udeleženci na vodenju po razstavi in ogledu filma spoznajo usodo slovenskih izgnancev-grad Rajhenburg je bil največje preselitveno taborišče v Sloveniji. V delavnici si izdelajo svetinjico z identifikacijsko številko, kakršno so spoznali v razstavi.

OŠ/2, 3, SŠ. Cena delavnice: 2,50 EUR/osebo. Trajanje: 90-150 minut.

Iskanje grajskega zaklada

Udeleženci po gradu iščejo skrita sporočila in ob tem spoznavajo arhitekturo gradu in razstave v njem, na koncu pa jih najdena sporočila pripeljejo do skritega zaklada.

V/3, OŠ/1,2. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo. Trajanje: 45-60 minut.

Arhitektura gradu Rajhenburg

Udeleženci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa se bodo osredotočili na določen arhitekturni člen.

V/3, OŠ/1,2,3, SŠ. Cena delavnice: 2,50 EUR/osebo. Trajanje: po dogovoru.

Trapisti in čokolada na gradu Rajhenburg

Kot del projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin je bila leta 2013 izvedena rekonstrukcija trapistovske čokolade. Na delavnici udeleženci spoznajo postopek priprave čokoladnih izdelkov in na koncu naredijo svojega. 

V/3+, OŠ, SŠ. Cena delavnice: 3,00 EUR/osebo; 4,00 EUR/osebo. Trajanje: 45-60 minut.

Mošnjiček za zelišča

Udeleženci si ogledajo zeliščni vrt gradu, rezultat projekta Zelišča Posavja. Na delavnici pa bodo ukrojili, zašili in okrasili vrečke za zelišča.

OŠ/1, 2, 3, SŠ. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo. Trajanje: 45-90 minut.

Zeliščni kruhek

Udeleženci delavnice se sprehodijo po grajskem zeliščnem vrtu, rezultatu projekta Zelišča Posavja. S čimveč čutili spoznajo različna zelišča ter v grajskih prostorih umesijo in spečejo svoj zeliščni kruhek.

V/3+, OŠ/1, 2, 3. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo.Trajanje: 45-90 minut.

Rast naselij ob gradovih

Udeleženci spoznajo grad in se seznanijo z rastjo naselja pod njim. Na delavnici pa se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih porabijo pri izdelavi maket.

OŠ/2, 3. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo. Trajanje 90 minut.

Kamen na kamen palača ali kako zraste grad

Mladi raziskovalci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja. Na delavnici z lesenimi gradniki zgradijo različne stavbe: od preprostih hiš, pa do gradu.

V/3, OŠ/1, 2, 3. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo. Trajanje: 90 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoteke