Rajhenburški kovanec


LokacijaV/3, OŠ/1, 2 Cena programa: 2,50 EUR Trajanje: 60–75 min

Grad Rajhenburg je že vse od nastanka nudil dom različnim stanovalcem. Ko je bil del lastnine salzburške nadškofije, so bili ministeriali, ki so upravljali z gradom in s pripadajočimi posestmi, gospodje Rajhenburški. V njihovem času je bila v 13. stoletju na gradu tudi kovnica denarja.

Udeleženci delavnice se ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg seznanijo z arheološkim raziskovanjem in načinom kovanja in shranjevanja denarja v preteklosti, izdelajo si svoj mošnjiček za kovance ter ga napolnijo z »rajhenburškimi srebrniki«.

Po delavnici je predviden odmor za peko izdelkov (cca 15 min).

 

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)