Gotska kapela

V času pozne gotike in salzburških ministerialov rodbine Rajhenburških so ob romanskem stolpu postavili novo – gotsko kapelo, posvečeno leta 1520, ki odraža novo družbeno stanje. Iz romanskega vhoda so zgradili kor za Rajhenburške, v pritličju pa je bil prostor za podložne.

Poznogotska kapela, ki sega čez tri nadstropja, in številni ohranjeni stavbni členi pričajo tudi o pomenu Rajhenburških, ki so bili pomembni upravljavci in lastniki številnih posesti, tudi gradu Brežice in Šrajbarskega turna. Številni pogumni Rajhenburški so zaznamovali več kot štiri obsavska stoletja, s smrtjo zadnjega leta 1570 pa je rod izumrl, njihove posesti, med njimi tudi grad nad Savo, pa so prehajale v različne roke. Kot so se v letih 1967 in 1975 postopno oblikovale muzejske zbirke, so se postopno prenavljali posamezni prostori gradu. Spomeniška služba se je v prenovo vključila leta 1976. S stavbnimi raziskavami dr. Ivana Stoparja in arheološkimi raziskavami dr. Marjana Slabeta se je razkril stavbni razvoj grajske arhitekture in njegove izjemne spomeniške vrednote, ki so jih nadaljnje raziskave v 90. letih in ob sedanji prenovi potrdile, nadgradile in delno popravile.

V letih 1976 in 77 so bile restavrirane renesančne poslikave dvoriščnih fasad ter zgornji del te gotske kapele. Ob delih v kapeli je bil v zahodni steni odkrit in restavriran polkrožno sklenjen romanski portal, skozi katerega iz kora kapele vstopimo v baročnem času preoblikovane prostore. Portal priča o enem izmed prvih vhodov v grad, ker je postavljen visoko v nadstropje, pa tudi o obrambni funkciji romanske utrdbe.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)