Romanska dvorana

Med največjimi odkritji prenove gradu je romanska dvorana z izjemno dobro ohranjenim zidom in okni. Gre za zidavo v času salzburškega nadškofa Konrada.

V letih od 1131 do 1147 je namreč grad na novo zgradil salzburški nadškof Konrad. Najstarejši romanski del, ravno iz njegovega časa, obsega obodno zasnovo s kapelo, južnim palacijem, stanovanjskim stolpom na JZ vogalu in dvonadstropnim ščitnim zidom z obrambnim stolpom na izpostavljeni severni strani.

Med najlepšimi prostori gradu je romanska dvorana, namenjena multimedijskim, pedagoškim in drugim dejavnostim.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)