Romanska dvorana

Med največjimi odkritji prenove gradu je romanska dvorana z izjemno dobro ohranjenim zidom in okni. Gre za zidavo v času salzburškega nadškofa Konrada.

V letih od 1131 do 1147 je namreč grad na novo zgradil salzburški nadškof Konrad. Najstarejši romanski del, ravno iz njegovega časa, obsega obodno zasnovo s kapelo, južnim palacijem, stanovanjskim stolpom na JZ vogalu in dvonadstropnim ščitnim zidom z obrambnim stolpom na izpostavljeni severni strani.

Med najlepšimi prostori gradu je romanska dvorana, namenjena multimedijskim, pedagoškim in drugim dejavnostim.