Publikacije

Ob vseh stalnih in občasnih razstavah je Kulturni dom Krško izdal publikacije (kataloge ali zloženke), ki so na voljo v muzejski trgovini, zloženke pa tudi na vidnih mestih v gradu.