Publikacije

Ob vseh stalnih in občasnih razstavah je Kulturni dom Krško izdal publikacije (kataloge ali zloženke), ki so na voljo v muzejski trgovini, zloženke pa tudi na vidnih mestih v gradu.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)