Zgodovina muzejske dejavnosti

Muzejska dejavnost in upravljanje sta se razvijala več desetletij. Z gradom je od leta 1966 do 1975 upravljalo Turistično društvo Brestanica. Potem Zveza združenj borcev Narodnoosvobodilne vojne Krško, od leta 1981 pa muzej dobi ime Muzej političnih zapornikov, internirancev in izgnancev Brestanica, kmalu pa tudi novega upravljavca Muzej ljudske revolucije Slovenije, z enoto Brestanica. Muzej se je leta 1994 preimenoval v Muzej novejše zgodovine z enoto Brestanica, ki je ves čas opravljala svoje naloge in skupaj z lokalnimi društvi skrbela za grad.

Pred obnovo je muzej deloval na nekaj več kot 1000 m2, predstavljeno pa je bilo predvsem 20. stoletje. Leta 1968 je bila odprta stalna razstava Slovenski izgnanci, leta 1981 je bila otvoritev stalne razstave Politični zaporniki in interniranci. Leta 1993 je bila otvoritev stalne razstave Trapisti v Rajhenburgu in leta 1995 priložnostna razstava Brestanica skozi čas.

Leta 1999 je bil grad razglašen za spomenik državnega pomena, po končanem denacionalizacijskem postopku pa je leta 2004 njegova lastnica postala Občina Krško, ki je že leta 2005 pričela z zahtevnim projektom Celostne prenove gradu Rajhenburg. Leta 2009 je za potrebe upravljanja in razvoja Občina Krško pri javnem zavodu Kulturni dom Krško ustanovila enoto Grad Rajhenburg. Leta 2010 je Občina projekt prijavila na razpis takratnega Ministrstva za kulturo RS iz naslova EU kohezijskih skladov, aprila 2011 se je pričela gradbena prenova, 1. decembra 2012 pa je bil slovesno odprt grad in skozi nova, prosojna, vrata vas vabimo v nadstropja.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)