Javno zbiranje ponudb za najem restavracije in kavarne na gradu Rajhenburg

Zainteresirane gostince vabimo k oddaji ponudbe. Razpisna dokumentacija v prilogi (pdf). Ogled je možen po predhodni najavi in dogovoru na telefonski številki 07 488 01 90.