Trapistin

Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin

Na posavskem podeželju so še vedno močne sledi rajhenburških trapistov, predvsem na področju izboljšav, ki so jih vnesli v tukajšnje podeželsko gospodarstvo. S projektom Vpliv trapistov na posavsko podeželje, z akronimom „Trapistin“ smo želeli dediščino trapistov rekonstruirati tako, da bi jo uporabili v praksi, pri razvoju novih izdelkov in dejavnosti.

Projekt je bil sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 4. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader. 

Uresničeval je  Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

 

Informacije o projektu so dostopne tudi na spodnji povezavi, kjer je predstavljena publikacija  projektov LAS Posavje iz programskega obdobja 2007-2013:

http://www.las-posavje.si/upload/editor/LAS_brosura.pdf

 

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)