Prva faza projekta

Izvajanje prve faze projekta: januar 2013– junij 2013

S projektom smo pričeli skladno z načrti. V izvajanju so aktivnosti povezane z raziskavo vpliva trapistov na gospodarski razvoj podeželja, prvi osnutki za rekonstrukcijo čokolade, predvsem pa se aktivnosti usmerjajo v »uporabnike«, saj med 20. aprilom in 6. junijem skupaj organiziramo 10 rokodelskih odprtih delavnic.
Izvajamo jih na celotnem območju Posavja, tematsko pa so povezane z dediščino in načinom življenja trapistov  in usmerjene v uporabo in dvig kakovosti lokalnih produktov.

Namenjene so različnim ciljnim skupinam: nosilcem in članom kmetij, ki že imajo kakovostne izdelke, pa zanje iščejo nove kupce, in vsem tistim posameznikom, brezposelnim, mladim, ki šele razvijajo poslovno idejo in razmišljajo o registraciji svoje dejavnosti ter bi radi svoje rokodelske in živilske izdelke razvili ali izmenjali znanja in izkušnje ter vsem, ki želijo spoznati nove veščine in se v njih preizkusiti.

Namen rokodelskih odprtih delavnic je spodbuditi udeležence k aktivnemu sodelovanju, povezovanju in trženju njihovih izdelkov preko prodajnih mest, ki se bodo vzpostavila v okviru projekta Trapistin.

DELAVNICE SO BREZPLAČNE! PREDVIDEN ČAS TRAJANJA POSAMEZNE DELAVNICE JE 2 URI.

V programu so glede na okoliščine možne tudi spremembe, za kar si organizator pridružuje pravico.
Prosimo za vaše prijave na tel: 07 620 92 44 ali 051 475 675 ali na e-naslov: anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si.