Zelišča Posavja

Projekt  Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja

Uporaba zelišč v posavski regiji je bila vedno zastopana, a žal ne dovolj reprezentativna. Pater Simon Ašič je bogato ljudsko znanje o zdravilnih rastlinah ponesel iz rodne Brestanice in pozneje vplival tudi na svoje sokrajane. S projektom Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja smo želeli s ponovno vzpostavitvijo zeliščnega vrta na gradu Rajhenburg, naborom ljudskih praks, usposabljanji in delavnicami ter novimi izdelki povečati  kakovost življenja, dodano vrednost produktov in okrepiti lokalno ekonomijo.

Projekt je bil sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. 

Izbran je bil na 5. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader.  Uresničeval je Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

Informacije o projektu so dostopne tudi na spodnji povezavi, kjer je predstavljena publikacija  projektov LAS Posavje iz programskega obdobja 2007-2013:

http://www.las-posavje.si/upload/editor/LAS_brosura.pdf

 

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)