Spomin na Brestanico - Brestanica na razglednicah

petek, 30. 11. 2012

Na razstavi predstavljamo del bogate donacije zbiralca Janija Zakška Kulturnemu domu Krško enoti Grad Rajhenburg, ki jo je podaril kraju in krajanom svoje mladosti. Zakšek se je kot zgodovinar in geograf, sistematično lotil zbiranja razglednic ne le njegovega rojstnega ampak tudi drugih krajev na Štajerskem in Kranjskem. Je pa Rajhenburg oz. Brestanica, gotovo med bolje zastopanimi v njegovi zbirki. Deloma je tako tudi zaradi razmeroma obsežnega fonda gradiva, ki ga imamo o kraju in njegovih prebivalcih. Tu so svojo vlogo odigrali izvrstni fotografi kot je npr. Bavec, pa tudi prisotnost menihov trapistov, ki so skozi lastno izdajateljsko dejavnost poskrbeli za pogled v samostan in samostansko življenje »od znotraj«.

V novi postavitvi stalne razstave je predstavljen izbor 117 razglednic. Bogato gradivo je razdeljeno v več sklopov in tako spoznavamo grad in trapiste na prelomu 19. v 20. stoletje. Pred nami se odpirajo pogledi v notranjost samostana in posameznih proizvodnih prostorov, kjer so nastajali znameniti proizvodi: čokolada, likerji in siri, skozi fotografske motive pa dobivamo vpogled tudi v kmetijski del samostanskega gospodarstva. V nadaljevanju pa postopoma spoznavamo še motive povezane z vedutami gradu, pogledi na spodnji in zgornji del trga Rajhenburg, ki ga, čeprav domačini še desetletja uporabljajo staro ime, od leta 1952 dalje uradno imenujemo Brestanica. V njem pa nam razglednice razpirajo tudi vpogled v obrtno/gospodarski del življenja ter društveno in družabno življenje. Pomembno polje razstavljenega gradiva pa predstavljajo tudi pogledi na eno največjih cerkva v tem območju, v začetku 20.stoletja zgrajeno baziliko Lurške Matere Božje.

Razstavo zaključuje sklop razglednic Brestanice po letu 1952.

Skupno število razglednic v prejeti donaciji, katere pokrovitelj je Termoelektrarna Brestanica je 356 kosov. Tako bogat fond omogoča ob usmerjeni nadaljnji zbiralni politiki snovanje tematskih razstav na izbrano temo, in tako seznanjanje z bogato zgodovino trga in gradu Rajhenburg.

Postavitev razstave in inovativno zasnovana razstavna oprema omogočata, da sta opazovalcu enako dostopna naslovna stran razglednic in zadnja, bolj osebna plat z zapisom, poštnim žigom, in znamko, če je ta ohranjena.


Kustodinja

Dr. Helena Rožman


Strokovna sodelavka

Andreja Jankovič Deržič


Prostorska zasnova in oblikovanje razstave

Polona Zupančič, Mi ka do


Razstavo je omogočila

Občina Krško


Pokrovitelj razstave

Termoelektrarna Brestanica

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)