Trajanje delavnice: 10:00 – 16:00

Mentorica: Vesna Zakonjšek

Ob prijavi je potrebno vplačati kotizacijo: otroci 10,00 €, odrasli 15,00 € - to je tudi cena celotne delavnice. Prijava je mogoča po elektronskem sporočilu na breda.spacapan@kd-krsko.si in vplačilu na TRR Kulturnega doma Krško št. 0110-0600-0029-608 ali osebno na blagajni Kulturnega doma Krško ali blagajni Gradu Rajhenburg. Vplačana kotizacija zagotovi mesto na delavnici.

Prijave sprejemamo do 10.1.2014.

 

O DELAVNICI:
Na delavnici kaligrafije se boste seznanili z različico gotice, izborom oblike peresa, načinom držanja peresa, z osnovnimi potezami ter s pisanjem abecede malih, velikih črk in številk.

O MENTORICI:
Vesna Zakonjšek je doma na Senovem in dela v Javnem zavodu Kozjanski  park. Črke so jo zanimale že v času študija krajinske arhitekture, ko je dnevno vadila blok pisavo v svojih seminarskih nalogah. Risbe načrtov so bile enako pomembne kot izvežbanost oblikovanja črk. Odkritje načina pisanja gotice jo navdušuje in hkrati umirja. Njena učiteljica je bila Loredana Zega.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)