Obvestila

Pogoj za vstop v prostore, obisk prireditev, ogled muzeja ali galerije

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci! Za vstop v prostore, obisk prireditev, ogled muzeja ali galerije je OBVEZNO IZPOLNJEVANJE POGOJA PCT za vse osebe, starejše od 15 let.

Za obiske gledaliških predstav, oglede muzejskih razstav in drugih kulturnih prireditev in dogodkov, ki so sestavni del dejavnosti vzgoje in izobraževanja, pa veljajo enaki pogoji kot za obiskovanje pouka (prostovoljno testiranje s testi HAG za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in dijake). 

Na vseh prizoriščih Kulturnega doma Krško skladno s smernicami NIJZ in veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa zagotavljamo vse pogoje za varen obisk (obisk v t.i. mehurčkih, razkuževanje rok, zračenje prostorov, ohranjanje razdalje). 

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)