Gradovi Posavja

Gradovi sooblikujejo našo kulturno krajino in našo istovetnost. Še posebej v Sloveniji, kjer se ponašamo s številnimi odlično ohranjenimi in obnovljenimi gradovi, ter z gradovi, ki nas ves čas opominjajo, da je treba narediti še več.

V Posavju, kjer je na majhnem območju več gradov z različnimi vsebinami, lastniki in upravljavci, smo se združili v neformalno združenje Gradovi Posavja, saj želimo naše delo povezovati in nadgrajevati.

Projekt, ki smo ga poimenovali Gradovi Posavja smo oblikovali v letu 2014 in je trajnostno naravnan. Vključuje upravljavce šestih gradov v Posavju, ki so se pridružili k neformalnemu združenju, in sicer: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park Podsreda, ki upravlja grad Podsreda, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in Terme Čatež, ki so lastnice gradu Mokrice. V skupino je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za kulturo kot lastnik gradov Šrajbarski turn, Bizeljsko in Pišece, vendar se zaradi nedostopnosti oziroma še neodprtosti gradov niso odločili za sodelovanje, jih pa o vsem obveščamo.

Spletna stran Gradovi Posavja

Kot prvi »zunanji« promocijski korak je bila ob zaključku leta 2015 izdana brošura Gradovi Posavja, pri kateri je sodelovalo 5 upravljavcev je izšla decembra 2015 v obsegu 16 strani in v dveh jezikih (slovenski in angleški jezik) v 30000 izvodih.

Ob snovanju in pripravi skupne brošure smo pripravili skupni projektni predlog, ki vključuje raznovrstna povezovanja predvsem na področju programov in promocije s ciljem, da soustvarimo močno in povezovalno »kulturno in turistično enoto« Gradovi Posavja.

Združeni pod regionalnim nazivom Gradovi Posavja po najboljših močeh sledimo začrtanemu projektu, ki vključuje programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov v Posavju, vzpostavlja novo blagovno znamko z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev ter se zavezuje k iskanju poti za sodelovanje in povezovanje tudi izven Posavja. Cilj projekta je, da z inovativnim pristopom dvignemo prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim večje odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor.

Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja
Gradovi Posavja

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000