Pedagoški programi

Z izobraževalnimi programi želimo vzbuditi dodatno zanimanje za kulturno dediščino gradu Rajhenburg, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Oblikovani programi se vsebinsko navezujejo na učne načrte posameznih predmetov (zgodovina, geografija, slovenski jezik, umetnostna vzgoja, …) in izbirnih vsebin (etnologija …), z obiskom muzeja pa učenci na sproščen način pridobivajo nova znanja o kulturni dediščini in nadgrajujejo že osvojena. Programi so prilagojeni tako predšolskim kot tudi osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. Vsebine lahko prilagodimo tudi vašim željam.

Osnovni pedagoški program je zasnovan tako, da vključuje ogled aktualne razstave, na katero se delavnica navezuje, in izvedbo delavnice.

Izvedba pedagoških delavnic je mogoča med odpiralnim časom gradu, praviloma med 10.00 in 16.00, po predhodnem dogovoru tudi zunaj tega časa.

Naše programe  si lahko ogledate tudi na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije v katalogu Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah: www.pedagoskiprogrami.si

Prijazno vabljeni!

Informacije in najave: 

info@gradrajhenburg.si

07 620 42 16, 051 390 648, 07 620 42 14

Vstopnina in trajanje:

Ogled gradu: ogled celotnega gradu: 75–120 min oz. po dogovoru

Študenti, dijaki, osnovnošolci  3,50 EUR
Skupinski popust (10 in več oseb) 2,50 EUR
Predšolski otroci prost vstop

Osnovni pedagoški program (delni ogled z delavnico): 45–90 min

Študenti, dijaki, osnovnošolci, predšolski otroci 2,50 EUR

Izvedba dodatne pedagoške delavnice: 45–60 min     1,50 EUR        

Cena posamezne pedagoške delavnice (brez ogleda): 45–60 min     2,00 EUR

Cena pedagoških delavnic zunanjih izvajalcev: 45–60 min     3,00–5,00 EUR

Vodenje po gradu Rajhenburg

V/3+, OŠ, SŠ Vstopnina: V: Prost vstop OŠ, SŠ: 3,50 EUR 2,50 EUR (skupina > 10) Trajanje: 60–120 min oz. po dogovoru