Pedagoški programi

Z izobraževalnimi programi želimo vzbuditi dodatno zanimanje za kulturno dediščino gradu Rajhenburg, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Oblikovani programi se vsebinsko navezujejo na učne načrte posameznih predmetov (zgodovina, geografija, slovenski jezik, umetnostna vzgoja, …) in izbirnih vsebin (etnologija …), z obiskom muzeja pa učenci na sproščen način pridobivajo nova znanja o kulturni dediščini in nadgrajujejo že osvojena. Programi so prilagojeni tako predšolskim kot tudi osnovnošolskim in srednješolskim skupinam. Vsebine lahko prilagodimo tudi vašim željam.

Prijazno vabljeni!

Cena delavnic je od 1,50 EUR - 3,00 EUR/učenca in poleg pedagoškega dela vključuje tudi material za izvedbo delavnice.

Za izvedbo pedagoških delavnic prosimo za predhodno najavo:

Kontaktna oseba: Zinka Junkar, kustosinja pedagoginja

Naše programe  si lahko ogledate tudi na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije v katalogu Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah: www.pedagoskiprogrami.si

Zeliščni kruhek

V/3+, OŠ/1, 2, 3. Cena delavnice: 1,50 EUR/osebo. Trajanje: 45-90 minut.