Zaposleni

Dr. Helena Rožman
prof. zgod. in univ. dipl.etnologinja, doktorica znanosti s področja arhitekture
muzejska svetovalka

(07) 620 42 15
051 475 675
helena.rozman@mestnimuzejkrsko.si
Klaudija Cigole
univ. dipl. literarna komparativistka in univ. dipl. umetnostna zgodovinarka
muzejska vodnica

(07) 620 42 16
info@gradrajhenburg.si

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)