Zaposleni

Darja Planinc
direktorica

(07) 488 01 92
051 388 848

dr. Helena Rožman
muzejska svetovalka

(07) 620 42 15
051 475 675

Zinka Junkar
kustosinja pedagoginja

(07) 620 42 14

Tara Janjanin
muzejska vodnica

(07) 620 42 16

Klavdija Žitnik
muzejska vodnica

(07) 620 42 16

Mateja Gačnik Miklavž
muzejska vodnica

(07) 620 42 16

Mitja Krajnc
pomožni delavec

051 885 548

Aleksandra Novak
čistilka

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)