Zaposleni

Vodstvo

Dr. Helena Rožman, prof. zgod. in univ. dipl.etnologinja, doktorica znanosti s področja arhitekture
muzejska svetovalka
(07) 620 42 15