Slavnostni prižig nove osvetlitve gradu Rajhenburg

torek, 7. 2. 2017, 19.30