Slovenski kulturni praznik: Slovenski izgnanci 1941–1945, strokovno vodstvo

četrtek, 8. 2. 2018, 11.00

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

8. februar 2018

Grad Rajhenburg, 10.00–16.00, prost vstop

11.00

Slovenski izgnanci 1941–1945, strokovno vodstvo kustosinje Irene Fürst, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Razstava Slovenski izgnanci 1941–1945 predstavlja nemško raznarodovalno politiko in izgon Slovencev v času II. svetovne vojne. Nemški okupator je želel izgnati približno 1/3 takratnega prebivalstva, ki je živelo na področju Štajerske, Gorenjske in Mežiške doline. Izgon je zajel predstavnike inteligence in narodno zavednih Slovencev, prišleke na področje nemškega zasedbenega področja po letu 1914 – predvsem primorskih Slovencev in izgon ljudi iz področja ob reki Savi in Sotli, iz tako imenovanega posavsko obsoteljskega pasu.

Na gradu Rajhenburg je nemški okupator ustanovil eno od taborišč za izgon in prav preko tega taborišča je bilo izgnanih največ oseb, okrog 45.000.

Informacije in najave:

E:  info@gradrajhenburg.si

T: (07) 620 42 16

 

Fotografija: Izgnanci v taborišču Rajhenburg novembra 1941. Hrani MNZS