En krompir, tri države: Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945

9. 6. 2020

Včeraj smo na gradu Rajhenburg odprli razstavo En krompir, tri države: Okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945.

Razstava predstavlja izsledke triletnega raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki ga med leti 2018 in 2020 izvaja ekipa zgodovinarjev in geografov z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani; kot zunanji partner sodeluje tudi Inštitut za narodnostna vprašanja. Projekt financira Agencija Republike Slovenije za raziskovalne dejavnosti (ARRS). Razstavljeni predmeti so iz fonda Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Razstava bo v okrogli dvorani gradu Rajhenburg na ogled do 16. avgusta 2020.

Delo raziskovalne ekipe in dosežke raziskave lahko spremljate na https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/.