Grad Rajhenburg med obnovo

30. 11. 2012

Predstavljamo vam nekaj fotografij nastalih med prenovo.

Fotografije: Alenka Železnik, Amoret d. o. o. in Nina Sotelšek.