konservatorsko-restavratorske delavnice, 2. dan

15. 5. 2013