Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, peti dan

23. 5. 2014

Petek, 23. maj 2014

9.00—9.45: Mateja Kavčič, Restavratorski center ZVKDS: Stavbna dediščina, značilnosti fasad
9.50—10.35: Irma Langus Hribar, Narodni muzej Slovenije: Priprava in konserviranje pohištva za razstavo na gradu Rajhenburg
11.40—15.30: Delo v delavnicah