Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, prvi dan

19. 5. 2014