Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, tretji dan

21. 5. 2014

Sreda, 21. 5. 2014
9.00—9.50: Boris Hajdinjak: Rajhenburg in Rajhenburški
9.55—10.40: Marija Režek Kambič, ZVKDS OE Ljubljana: Priprava konservatorskega načrta mapa 01 za cerkev sv. Petra in Pavla v Brestanici
10.45—11.25: Gašper Rutar, ZVKDS, Center za preventivno arheologijo: Predstavitev geofizikalnih raziskav
12.00—15.30: Delo v delavnicah