Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, tretji dan

21. 5. 2014