Konservatorsko-restavratorske delavnice, 3. dan

17. 5. 2013

Sreda, 15. maj 2013

Tema dneva: Grad in njegova okolica

Vodila: Petra Jernejec Babič, ZVKDS OE Ljubljana.

Fotografije: Simona Stipič.