Zeliščni vrt Posavja na gradu Rajhenburg

24. 4. 2015

Projekt Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja

Zasnova zeliščnega vrta ob gradu Rajhenburg temelji na zgodovinski osnovi nekdaj obstoječega zeliščnega vrta na tem območju iz časa franciscejskega katastra. Dostop v vrt je mogoč iz smeri t. i. Moserjeve hiše (čokoladnica in servisna dejavnost) ter nekoliko zahtevnejši dostop med skalami iz južne smeri. Dostop do vrta ter gibanje po njem je omogočeno tudi invalidom. Vrt od parkirišča ločuje zelena stena, ki je spredaj ozelenjena. Na zgornji površini zelene stene je greda namenjena gojenju zelišč, ki zaradi svoje višine omogoča lažji dostop do zelišč gibalno oviranim osebam. Razvejane peščene poti med zeliščnimi gredicami, poti iz pranca, greda iz lesenih tlakovcev, greda prekrita z lubjem in lesnimi sekanci ter pot med skalami omogočajo obiskovalcem doživetje različnih tekstur znotraj vrta. Številna aromatična zelišča pa omogočajo zaznavanje preko vonja. Razdelitev na urejene gredice omogoča čim lažje spoznavanje zelišč obiskovalcem vrta. Z dopolnitvijo vrta z različnimi t. i. senzoričnimi pripomočki je od lanske pomladi nastal zeliščno-senzorični vrt, ki je dostopen prav vsem. Poseben element je tudi vrtna uta, del dediščine menihov trapistov, lastnikov gradu in območja med letoma 1881 do 1945, ki so tudi na področju inovativne rabe zelišč pustili na območju Posavja številne sledi (likerji, čaji, domači napitki idr …)

Vrt sta pod okriljem Zavoda Knof Sevnica zasnovali Milena Mastnak, dipl. ing. agr., in Staša Mestrič, dipl. inž. kraj. arh.. Milena Mastnak je s sodelavci poskrbela tudi za strokovno vzpostavitev vrta, dnevno skrb zanj pa je prevzel sodelavec Kulturnega doma Krško, enota Grad Rajhenburg Đani Kovač.

Vrt je bil zasajen s sadikami, ki so jih podarile članice partnerskih društev in različni darovalci iz Posavja. Na poziv, ki smo ga poslali po Posavju, so se odzvali številni posamezniki, ki so podprli vzpostavitev vrta in njegovo posavsko vsebino. Tako smo zagotovili, da je zeliščni vrt res nastal iz posavskih sadik in tako tudi na ta način predstavlja posavski zeliščni vrt. Najlepša hvala vsem, saj brez dobre volje, naklonjenosti in podpore darovalcev ne bi zmogli zasaditi več kot 50 različnih vrst zelišč (aromatične, zdravilne in okrasne rastline), ki rastejo oziroma so avtohtone v Posavju in so del naše dediščine, predvsem pa naše sedanjosti in prihodnosti.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 5. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi Leader. Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013.

Partnerji projekta

Vodilni partner: Kulturni dom Krško, Partner 1: Društvo kmetic Krško, Partner 2: Društvo kmetic Sevnica, Partner 3: Društvo kmečkih žena Arnika, Radeče, Partner 4: Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci,Kostanjevica na Krki, Partner 5: Društvo kmetic Ajda, Bistrica ob Sotli in Partner 6: Osnovna šola Dr. Mihajla Rostoharja, Krško.

 

Več o projektu si lahko preberete na spodnji povezavi: 

http://www.gradrajhenburg.si/zelisca-posavja

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)