Rast naselij ob gradovih


LokacijaOŠ/2, 3 Cena programa: 2,50 EUR Trajanje: 90 min

Nastanek naselij je bil odvisen od različnih dejavnikov, največjo vlogo pri tem pa so imeli relief, križišča pomembnih prometnih poti, sotočja plovnih rek pa tudi bližina utrjene stavbe zemljiškega gospoda. Pod gradom Rajhenburg je tako nastalo naselje, ki je v 15. stoletju dobilo trške pravice.

Udeleženci ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg spoznajo grajsko stavbo in se seznanijo z rastjo naselja pod njim. Na delavnici se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega jedra ter jih uporabijo pri izdelavi maket.

Foto: Arhiv GR

 

 

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)