Sodobni tržaški umetniki

19. 10. 2019 – 19. 4. 2020

Sodobni tržaški umetniki

Bogomila Doljak, Jasna Merkù, Sandi Renko, Deziderij Švara in Franko Vecchiet

Kurator: Denis Volk

Grad Rajhenburg, 19. 10. 2019–19. 4. 2020

 

Pobudnik razstave na gradu Rajhenburg z naslovom Sodobni tržaški umetniki je Kulturno društvo za umetnost KONS iz Trsta, ki je aktivnost svojih članov želelo predstaviti tudi v matični domovini. Med člani društva najdemo vse predstavljene umetnike in tudi kuratorja razstave.

V skupini osebnih razstav v enem prostoru se predstavljajo najvidnejši tržaški umetniki slovenskega rodu, torej slovenski umetniki iz Italije: pokojna kiparka Bogomila Doljak, ob njej pa slikarji Jasna Merkù, Sandi Renko, Deziderij Švara in Franko Vecchiet. Za njimi je več desetletij ustvarjanja, vsak od njih ima značilen, bogat in prepoznaven umetniški opus, ki pa je, čeprav so uveljavljeni v italijanskem ali mednarodnem likovnem prostoru, v slovenskem prostoru manj poznan. Večina se je izobraževala v italijanskih umetniških šolah, nekateri so izobraževanje dopolnili še na slovenskih. Iz njihovega dela je mogoče začutiti, da izhajajo iz italijanskega ustvarjalnega okolja, a sta nanje kljub temu vplivala tudi pripadnost zavedni slovenski skupnosti s tržaškega Krasa in bogata umetniška tradicija slovenskih »zamejskih« ustvarjalcev, zlasti Černigoja, ki je mlade umetnike rad spodbujal in jih tudi usmerjal.

Glavna skupna značilnost vseh udeleženih umetnikov je, da raziskujejo različne materiale in izrazne možnosti, ki jih ti ponujajo, pri tem pa posegajo v prostor, v občutek prostora ali v predmet v prostoru. V prostor segajo sloke elegantne skulpture Bogomile Doljak s tematiko tržaškega Krasa. Vsebinsko sorodni so kolaži Jasne Merkù, ki se s plastenjem širijo v prostor in spominjajo na krajine ob morju in na Krasu. Deziderij Švara je marinist, ki v svojih morskih krajinah raziskuje prehod morja v obzorje – kot prehod materije v duhovnost – in išče harmonijo. Sandi Renko raziskuje osnovne like in s pomočjo valovite podlage in črt na njenih valovih dosega optične učinke, ki vplivajo na občutek prostora. Franko Vecchiet prav tako površino platna v prostor širi s kolažiranjem različnih časopisnih izrezkov in raznih odpadnih papirčkov, ki jih lepi na platna v časovnem zaporedju in s tem te kompozicije pretvarja v svojevrsten večplasten dnevnik umetnika in minulega časa.

Razstavo spremlja katalog, ki ga je oblikoval Matic Tršar.

 

Razstavo sta omogočila:

Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg in Občina Krško

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)