Sodobni tržaški umetniki

19. 10. 2019 – 19. 4. 2020