Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Razstava je od 18. decembra 2013 prenovljena.

V veliki večini slovenskih gradov so se sredi 20. stoletja odvijale žalostne vojne in mirnodobne zgodbe. Grajski zidovi so videli ogromno hudega, stavbe in njihova oprema so pogosto izginili v plamenih. Marsikaj pa se je vendarle ohranilo. Ta pravkar lepo obnovljeni grad bo zdaj lahko poročal o svetlih in mračnih zgodbah iz svoje preteklosti.

V Narodnem muzeju Slovenije nas je obnova Rajhenburga (njegova oprema se ni ohranila) spodbudila, da na stalni razstavi v njegovih sobanah najdejo mesto drobci pohištvene dediščine iz drugih gradov, ki po večini z njim ne delijo enake, mile usode in jih danes vidimo le še kot ruševine. Želimo spomniti in opomniti, da je bila tudi kulturna dediščina žrtev in priča vojnega nasilja. Zato je naše vodilo, da to pohištvo obiskovalcem ne nudi le estetskega užitka ob pogledu na njegove prefinjene oblike, ampak da hkrati spregovori o svojih izdelovalcih, lastnikih in uporabnikih ter marsikdaj tudi o tistih, ki so tvegali, da so ga rešili za prihodnje rodove.     

Mag. Barbara Ravnik
Direktorica
Narodni muzej Slovenije