SAMOOSKRBA TRAPISTOV: IZDELAVA NARAVNIH MIL

petek, 11. 4. 2014, 17.00–19.00

Izvedba: Zavod Together, Radeče.

Trapisti so delovali tako rekoč na vseh področjih, znali so izkoristiti naravne danosti okolja, jih oplemeniti in uporabiti za samooskrbo. Spoznali bomo proces izdelave naravnih mil in sodelovali pri izdelavi mila s čebeljimi produkti (med, vosek, propolis).
 

»Vsebine delavnic nastajajo v okviru projekta Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«

Delavnic se lahko udeležite kot aktivni udeleženci ali kot poslušalci in spremljevalci. Delavnice so namenjene nosilcem in članom kmetij, ki že imajo kakovostne izdelke, pa zanje iščejo nove kupce, in vsem tistim kmetijam, posameznikom, brezposelnim, mladim, ki šele razvijajo poslovno idejo in razmišljajo o registraciji svoje dejavnosti ter bi radi svoje rokodelske in živilske izdelke šele razvili ali izmenjali znanja in izkušnje. Namen delavnic je spodbuditi udeležence k aktivnemu sodelovanju, povezovanju in trženju njihovih izdelkov preko prodajnih mest, ki se bodo vzpostavila v okviru projekta Trapistin.

 

DELAVNICE SO BREZPLAČNE! PREDVIDEN ČAS TRAJANJA POSAMEZNE DELAVNICE JE 2 URI.

V programu so glede na okoliščine možne tudi spremembe, za kar si organizator pridružuje pravico.

Prosimo za vaše prijave na tel: 07 620 92 44 ali 031 422 803 ali na e-naslov: anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si.