Konservatorsko restavratorske delavnice 2014, drugi dan

20. 5. 2014