Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem Rajhenburg, Brežice

torek, 13. 12. 2016

Znamenitega posavskega in rajhenburškega fotografa je predstavila avtorica razstave,

kustosinja Posavskega muzeja Brežice, dr. Ivanka Počkar.

Razstava je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Krško, enota Grad Rajhenburg

in Posavskega muzeja Brežice.