Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem Rajhenburg, Brežice

13. 12. 2016 – 2. 2. 2021

Znamenitega posavskega in rajhenburškega fotografa je predstavila avtorica razstave,

kustosinja Posavskega muzeja Brežice, dr. Ivanka Počkar.

Razstava je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Krško, enota Grad Rajhenburg

in Posavskega muzeja Brežice.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)