Brestaniške miniature: Vinko Bavec, fotograf s kraljevim dvornim priznanjem Rajhenburg, Brežice

Znamenitega posavskega in rajhenburškega fotografa je predstavila avtorica razstave,

kustosinja Posavskega muzeja Brežice, dr. Ivanka Počkar.

Razstava je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Krško, enota Grad Rajhenburg

in Posavskega muzeja Brežice.