Grad Rajhengurg kot # inkluziven muzej - ICOM Slovenija I Virtualna knjižica

18. 5. 2020 – 18. 6. 2020

Zaradi aktualnih razmer letošnji Mednarodni muzejski dan 2020 slovenski muzeji in galerije obeležujemo tudi virtualno.

ICOM Slovenija je skupaj s slovenskimi muzeji in galerijami zasnoval POSEBNO VIRTUALNO KNJIŽICO, ki združuje prispele projekte slovenskih muzejev, ki se nanašajo na enakost, raznolikost in inkluzivnost ranljivih skupin. 

V njej se kot # inkluziven muzej predstavlja tudi Grad Rajhenburg.