Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg

Nazaj

7. november 2015

Stavbi razvoj in prenova gradu Rajhenburg_3.11.2015 (93).JPG

Razstava skozi 6 razbranih stavbnih faz predstavlja razvoj grajske stavbe.

Po uspešni kandidaturi za evropska sredstva na razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010–2012 z oznako JR ESRR – KS 2010–2012 se je konec aprila 2011 po projektni dokumentaciji Aleša Hafnerja začela celostna prenova gradu Rajhenburg in z njo povezano oživljanje z vsebinami, ki so bile skrbno načrtovane v letih priprav. Konservatorski nadzor nad celotno prenovo je izvajala Alenka Železnik, restavratorske posege je vodil Jože Drešar.

S prenovo gradu, ob kateri so sočasno potekale arheološke in stavbne raziskave, so bili odkriti izjemno pomembni stavbni elementi zlasti iz časa od 12. do sredine 16. stoletja, ki so ohranjeni, obnovljeni in na podlagi materialnih dokazov tudi rekonstruirani obogatili arhitekturo gradu ter nadgradili poznavanje njenega stavbnega razvoja.

Z razstavo podrobno, skozi 6 razbranih stavbnih faz predstavljamo razvoj grajske stavbe, ki danes sodi v sam vrh tovrstne kulturne dediščine v našem prostoru in tudi širše. Predstavljeni pa so tudi posegi restavriranja delov grajske stavbe, s posebnim poudarkom na rekonstrukciji romanske kapele.  Velik poudarek razstave predstavlja predstavitev raziskovalnega dela, ki je pripomoglo, da je bilo mogoče pripraviti projekt prenove, in nato prenovo tudi izpeljati v, za tako velik objekt, izjemno kratkem času.

Današnji videz stavbe je tako plod več desetletnega dela številnih strokovnih delavcev in izvajalcev, ki so delovali na gradu Rajhenburg.


Razstavo je pripravila programska skupina:

Jože Drešar, GNÓM d.o.o.

Dr. Helena Rožman, Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg

Dr. Igor Sapač, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru

Alenka Železnik, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije


V razstavo je vključeno gradivo arheoloških raziskav, ki sta jih odbrali Maja Bricelj in Nika Veršnik, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za konservatorstvo, Center za preventivno arheologijo.


Prostorska zasnova in oblikovanje razstave

Polona Zupančič, Mi ka do

Oblikovanje svetlobe

Marjan Visković


Razstavo sta omogočila

Občina Krško

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije


Za sodelovanje se zahvaljujemo Posavskemu muzeju Brežice.

Stavbi razvoj in prenova gradu Rajhenburg_3.11.2015 (93).JPG

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000