Predgradje

Dobrodošli na gradu Rajhenburg, najstarejšem v pisnih virih omenjenemu gradu na Slovenskem. Med največjimi vidnimi spremembami prenove med letoma 2010 in 2012 je prenova predgradja, torej dvorišča in območja pred vhodom.

Tu je po odstranitvi dveh objektov, starejšega, postavljenega v začetku 20. Stoletja, in mlajšega prizidka med njim in gradom, postavljenega po drugi svetovni vojni, prezentiran kamnit renesančni mostovž. Na mostovžu in kamnitih opornih zidovih ob obrabnem jarku, ki je bil z odstranitvijo nasutij ponovno vzpostavljen, so pozidane kamnite parapetne ograje, dokumetirane na arhivskih posnetkih s konca 19. oziroma začetka 20. stoletja. V ohranjeno t. i. Moserjevo hišo, enonadstropni objekt, zgrajen v začetku 20. stoletja na severnem robu predgradja so umeščene servisne dejavnosti in čokoladnica, ki izdeluje odlično čokolado po vzoru trapistovske čokolade Imperial.

Vhod v grad je glede na mostovž »zamaknjen«, kar je rezultat zidave v različnih obdobjih in odločitve lastnikov, da ne speljejo mostovža direktno na vhod, ki pa tudi ni na prvotnem mestu, kar lahko vidite tudi takoj, ko vstopite v vhodno vežo gradu.

Stopite v stik

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica
+386 7 620 42 16
051 390 648
info@gradrajhenburg.si
gradrajhenburg.si

Uradni podatki

Kulturni dom Krško
Trg Matije Gubca 2
8270 Krško
ID za DDV: SI30027110
IBAN: EZR 0110 0600 0029 608 (Banka Slovenije)