Romanska kapela

Grad Rajhenburg na svojem skalnem pomolu nad reko Savo gospoduje že vsaj od 9. stoletja. Prva pisna omemba leta 895 vključuje območje in utrdbo, ki je bila v začetku 10. stoletja v boju z Madžari porušena.

V letih od 1131 do 1147 je grad na novo zgradil salzburški nadškof Konrad. Najstarejši romanski del, ravno iz njegovega časa, obsega obodno zasnovo s kapelo, južnim palacijem, stanovanjskim stolpom na JZ vogalu in dvonadstropnim ščitnim zidom z obrambnim stolpom na izpostavljeni severni strani.

Najzahtevnejši restavratorski poseg je predstavljala obnova dvonadstropne romanske kapele, uničene ob baročnih prezidavah in ponovno odkrite ob raziskavah leta 1979. Ohranjene obodne stene in arhitekturni elementi so omogočili prezentacijo. Njeno izhodišče je bilo ohranjanje in konserviranje originalnih elementov ter rekonstrukcija uničenih in odstranjenih delov. Originalno in novo je mogoče ločiti tako v materialu kot v obdelavi. Pri posegu so si restavratorji pomagali s sodobno tehnologijo, saj je bila pred pričetkom del notranjost kapele prostorsko zajeta v tri-razsežnostnem digitaliziranem posnetku, ki je omogočil virtualno rekonstrukcijo prvotnega stanja.

Na vzhodni steni so se nahajali nastavki konzolne apside, ki je bila odstranjena v nivoju zunanje debeline grajskega zidu. Ravno rekonstrukcija apside najbolj posega v zunanji izgled gradu na strani, ki ga obiskovalci lahko opazujejo predvsem od spodaj – iz doline.

Posebnost so tudi ohranjena lesena tla, ki so izjemna, tako kot je izjemna tudi kapela.

Foto: Nina Sotelšek