aaaaaaaaaaaaVhodna veža in dvorišče

Vhodna veža in dvorišče

Nazaj

S prezentacijo prvotnih temeljev vhoda je omogočen pogled v najstarejši del gradu, najverjetneje iz 9. Stoletja, torej iz časa, ko so grad in posestva Rajhenburg prvič omenjen v listini, izdani na dvoru kralja Arnulfa v Öttingu na Bavarskem 29. septembra 895.

V isti listini je prvič omenjen tudi Gurkfeld – Krško in Krško polje. Osvetljeni temelji in del zidu kažejo prvotno usmeritev najverjetneje najstarejšega dela gradu – utrdbe, ki je bila v začetku 10. stoletja v boju z Madžari porušena.

V letih od 1131 do 1147 je grad na novo zgradil salzburški nadškof Konrad, kmalu pa grad prevzamejo ministeriali, ki dobijo ime po gradu – Rajhenburški in sooblikujejo območje od 12. do 16. stoletja.

Poglejte tudi na dvorišče. Na dvoriščnih fasadah je bila v celoti odstranjena močno poškodovana in od podlage odstopajoča tanka plast ometov z rekonstrukcijo renesančne poslikave iz časa restavratorskih posegov konec 70. let dvajsetega stoletja. Po odstranitvi ometov odkriti fragmenti originalne renesančne in baročne poslikave so bili ohranjeni in prezentirani, ostale fasadne površine so bile prebeljene z apnenim beležem. Na arkadne hodnike pritličja so bile vrnjene originalne kamnite plošče, poškodovane plošče in sekundaren kamnit tlak pa je bil zamenjan s kamnitimi ploščami v barvi in strukturi podobnimi originalu. Dvorišče je, tako kot vhodna veža in mostovž, tlakovano z rečnimi prodniki – t. i. mačjimi glavami.

Grad Rajhenburg dvorišče 2

Uradni podatki

Stopite v stik

KD Krško

Srebrni

Cert ID: 0011/00011

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
KULTURNI DOM KRŠKO
Matična številka: 5096944000